Mineralna i kamena vuna

izolacija vuna

 

Osim za termoizolaciju mineralna vuna je i odlični apsorber zuka, odnosno u sistemima pregradnog zida doprinose i zvučnoj izolovanosti. Postoji veliki izbor mineralnih vuna u zavisnosti od mesta primene i željene funkcije. Veličine pakovanja odgovaraju razmaku nosača konstrukcije, a radi lakšeg transporta pojedina pakovanja su komprimovana.

 

Staklene vune su zbog svoje male zapreminske mase, paropropusnosti i lakog prilagođavanja obliku ugradnje, idealne za ugradnju u kose krovove i potkrovlja. Takođe i odlične termo karakteristike su staklene vune lansirale u nezamenjive proizvode za toplotnu izolaciju potkrovlja. Građevinski materijali sa najboljim karakteristikama termoizolacije su proizvodi od staklene vune i koeficient toplotne izolacije lambda ide od 0.039 od 0.032. Pored svih svojih prednosti staklene vune su i dalje najpovoljnije rešenje za toplotnu izolaciju.

U proizvodnji staklene vune se koriste savremene tehnologije i vezivna sredstva za vlakna su na ekološkoj osnovi, a i sama struktura vune je takva da nema više onog neprijatnog “bockanja” prilikom dodirivanja vune.

 

Kamene vune su nezamenjive u sistemima protivpožarne zaštite, a odličan su materijal za toplotnu i zvučnu izolaciju. Ploče od tvrde kamene vune se koriste i za izradu izolacija objekata sa spoljne strane, kao i za podne izolacije, a ploče od meke i polutvrde kamene vune za sve ostale slučajeve. Sve više se i kamenim vunama vodi računa o ekologiji, tako da su i kod kamenih vuna vezivna sredstva na bazi organskih materijala.

Najvažnije karakteristike (prednosti) proizvoda od kamene vune su:

Svojstvo kojim se postiže nesmetan prolazak viška vodene pare i vlage iz unutašnjih prostora i građevinskih delova čime se postiže znatno prijatnija i zdravija mikroklima unutarašnjih prostora (niža relativna vlažnost unutar prostorija).

Proizvodi od kamene vune spadaju u klasu zapaljivosti A1 (nezapaljivi materijali), i time obezbedjuju najviše kriterijume po pitanju „pasivne“ zaštite od požara, što je veoma važno kod visokih zgrada, javnih zgrada u kojima boravi velik broj osoba s otežanim uslovima za  evakuaciju (domovi za stare, dečiji vrtići, bolnice, kaznene ustanove i sl).

Kamena (mineralna) vuna zahvaljujući svojoj vlaknastoj strukturi ima sposobnost „pretvaranja“ zvučne u toplotnu energiju čime taj materijal  doprinosi povećanju zvučne izolacijone moći.

Kamena vuna ima zanemarivi toplinski rad pri visokim (niskim) i naglim promjenama temperatura. Taj rad iznosi 0,05 mm/ m/100K čime se osigurava dugotrajnost fasada, posebno u područjima snažnog uticaja sunčevog zračenja.

Kamena vuna kao elastičan materijal  ima daleko veću otpornost na udar upravo zbog svoje elastičnosti  i sposobnosti „amortizovanja“ udaraca.

Prema klasifikaciji otpornosti na hemikalije, kamena vuna spada u grupu otpornih materijala. To se odnosi na otpornost na delovanje naftnih  isparenja, bitumena, acetona, sl.

Elastičnost materijala omogućava kvalitetnije premošćavanje pukotina te ujedno omogućava izolaciju zakrivljenih površina.

Kamena vuna ima visok stepen otpornosti na delovanje spomenutih životinja.

Ne kaže se uzalud „postojan kao kamen“. Nema opasnosti od preranog starenja materijala, drobljenja, raspadanja i sl.

B+M Ritam, proizvodi: suva gradnja i sistemi suve gradnje, Design: Ark Net